Розвиток телемедицини в Україні знаходиться на початковому рівні, хоча потреба в телемедичних послугах є нагальною.

Відсьогодні в Ічнянському ЦПМСД при наданні медичних послуг пацієнтам почали використовувати інтегровану систему мобільної діагностики.

Застосування можливостей Всесвітньої мережі Інтернет та швидкісних каналів передачі даних створює якісно нові умови для комунікацій між спеціалістами, як в Україні, так і за кордоном. В таких умовах відстань вже не є критичною перешкодою, що впливає на сам факт консультування, або обговорення клінічного випадку. Часовий проміжок при телемедичному консультуванні між моментом запиту консультації і отриманням її результатів суттєво зменшується і майже не відрізняється від такого при рутинному консультуванні.

Все це надає можливість з одного боку значно прискорити процес консультування за рахунок зменшення часу на отримання консультантом необхідної та достатньої інформації про пацієнта та його захворювання, з іншого – розширити спектр консультантів за рахунок дистанційного залучення спеціалістів із інших, територіально віддалених, медичних закладів і установ.

Для пацієнтів створюються умови для покращення доступу до медичних послуг належної якості за рахунок створення дистанційного доступу до якісної високоспеціалізованої медичної допомоги.

У подальшому система буде багаторівнева. За етапами: лікарі «первинки» консультуватимуться з колегами, що працюють в районних та міських лікарнях, ті в свою чергу – з фахівцями третього рівня. При необхідності сімейні лікарі зможуть звернутися до вузькопрофільних фахівців обласних медзакладів.

Для цього в поточному році вже придбані три телемедичні пристрої, які успішно використовуються лікарями первинки.

Довідково:

Телемедицина – комплекс організаційних, фінансових і технологічних заходів, що забезпечують надання дистанційної консультаційної медичної послуги, при якій пацієнт або лікар, що безпосередньо проводить обстеження та/або лікування пацієнта, отримує дистанційну консультацію іншого лікаря з використанням телекомунікацій.

Телемедицина за означенням ВООЗ – це метод надання послуг з медичного обслуговування там, де відстань є критичним фактором.

Телемедичні послуги – дистанційні медичні консультації, консиліуми, контроль фізіологічних параметрів організму пацієнта, проведення діагностичних і лікувальних маніпуляцій, обмін результатами обстеження пацієнта, інші медичні послуги, а також медичні відео конференції, медичні відео семінари, медичні відео лекції, що здійснюються у вигляді обміну електронними повідомленнями з використанням телекомунікацій.

Телемедична система – об’єднаний комплекс організаційно-технічних заходів щодо забезпечення ефективної взаємодії між споживачами та постачальниками телемедичного обслуговування.